About us

HOA THANH LONG AN LIMITED COMPANY  

 

Introduce

     Hoa Thanh Long An was established in 1997, including bamboo and rattan products, garment products, indoor and outdoor, etc. for domestic and foreign.

     In 2000, the company has developed to a high level in the apparel sector with many items: wooden blinds, bags, canvas products, tents, ...

     In August of 2004, along with the growth of the country, the company has made major changes to expand the relationship, move to export processing and export of handicrafts, garments.

     In June 2014, Hoa Thanh Long An has grown to a higher level as a limited company. The company has set up its quality system under BSCI certification, professional staff, well performed and regularly inspected by BV, UL, Intertek, ... Together with the internal control team, internal quality control is officially assigned to manage the quality system.

     Woven wire products plastic pots, outdoor wicker sofa,   water-hyacinth basket, ... of Hoa Thanh Long An are exported to EU, USA, CANADA.

 

     Mission: With the ambition and determination of the staff, Hoa Thanh Long An Company constantly improve, invest in advanced equipment as well as human development, focusing all forces to Competitive enough and bring the brand of handicrafts industry is widely known in the country and abroad. Bring international quality products at reasonable prices, diverse to meet the needs of global consumers. Companion is the desire to improve the lives of employees who comply with the BSCI Code of Business Conduct.

    Vision: Hoa Thanh Long An Co., Ltd strives to become a leading handicraft production and export company with the goal of creating a Vietnamese brand in the international arena. Always follow the actual needs of customers as well as regular updates and product optimization. By the sustainable development strategy to bring good value to the community and society, enhance the value of the lives of the members, through the best conditions for the development of physical and mental.

 

Core values:

    + Quality: Implement commitments with partners, customers on the goal of improving product quality, service quality at competitive prices to meet the maximum demand of the market and create prestige  Hoa Thanh Long An brand.

    + Prestige: Provide the best products: peace of mind, trust and satisfaction of customers is the target in all activities of Hoa Thanh Long An.

    + Sustainable development: To supply products of high quality and international standards with reasonable prices and prompt and efficient services in accordance with the needs of customers and interested parties. Always adhere to the BSCI Code of Sustainable Development.

    + Human: Employees play a key role in the success of Hoa Thanh Long An. We are proud of our skilled, enthusiastic, creative and responsible team.

 
 
Address: 233 Phan Van Mang Road, Ben Luc Town, Long An Province, Vietnam.
Tel:
(84) 272 - 3.871144 - 3.632144 
Fax:
(84) 272 - 3.871468
Email: hoathanhla@hcm.vnn.vn , hoathanhlongan@vnn.vn
Website: www.hoathanh.com 
Director: MR. VO THANH TU
Code tax: 1100122395
Account number:

USD: 150314851001905 or VND: 150314851001892  at EXIMBANK, LONG AN Branch.
USD:  0631373797055 or VND:  0631003797045  at VIETCOMBANK, LONG AN Branch.

Handicraft product: Furniture, chair, table and sofa, basket, planter, pot, hangbag, mat, pillow, cushion, carpet, mattress, handicraft product...
Material: wicker, seagrass, water-hyacinth, rush, rattant, banana leaf, coconut,...
Processing products:    Backpacks, handbags, tents and other garment products . .
Main markets:
EU, United State, Australia,Korea,Taiwan,...

 

GIỚI THIỆU

     Hòa Thành Long An được thành lập vào năm 1995, bao gồm sản phẩm mây tre đan, sản phẩm bằng vải may, trong nhà và ngoài trời, v..v.. cho trong và ngoài nước.

     Năm 2000, Công ty đã phát triển đến trình độ cao trong lĩnh vực may mặc với nhiều mặt hàng: rèm bằng gỗ, túi xách, sản phẩm vải canvas, lều, …

     Vào tháng 8 năm 2004, cùng với sự tăng trưởng của đất nước, Công ty đã có những thay đổi lớn mở rộng các mối quan hệ, chuyển sang gia công xuất khẩu và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc.

     Vào tháng 6 năm 2014, Hòa Thành Long An đã phát triển lên mức cao hơn thành Công ty TNHH Một thành viên. Công ty đã thiết lập hệ thống chất lượng của mình theo chứng nhận BSCI,  đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thực hiện tốt và thường xuyên được kiểm tra bởi BV, UL, Intertek,… cùng với đội kiểm soát nội bộ, kiểm soát chất lượng nội bộ chính thức được chỉ định để quản lý hệ thống chất lượng.

     Các sản phẩm chậu đan dây nhựa, bộ sòfa đan dây nhựa, giỏ lục bình, … của Hòa Thành Long An được xuất khẩu sang EU, USA, CANADA.

 

     Sứ Mệnh: Với hoài bão cùng quyết tâm của tập thể cán bộ, công nhiên Công ty  TNHH MTV Hòa Thành Long An không ngừng cải tiến, đầu tư vào các trang thiết bị tiên tiến cũng như phát triển con người, tập trung mọi ngườn lực để đủ khả năng cạnh tranh và đưa thương hiệu ngành thủ công mỹ nghệ đươc biết đến rộng rãi trong và ngoài nước. Mang đến những sản phẩm chất lượng quốc tế với giá cả hợp lý, đa dạng nhằm thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu. Đồng hành là mong muốn cải thiện cuộc sống cho người lao động tuân thủ bộ nguyên tắc BSCI trong hoạt động kinh doanh.

 

     Tầm Nhìn: Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An phấn đấu trở thành công ty sản xuất, xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ hàng đầu với mục tiêu tạo nên một thương hiệu việt trên trường quôc tế, luôn theo sát nhu cầu thực tế của khách hàng cũng như cập nhật thường xuyên và tối ưu hóa sản phẩm. Bằng những chiến lược phát triển bền vững đem lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội, nâng cao giá trị cuộc sống của các thành viên, thông qua những diều kiện phát triển tốt nhất về vật chất và tình thần.

 

Giá Trị Cốt Lõi:

     + Chất lượng: Thực thi cam kết với các đối tác, khách hàng về mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ với giá thành cạnh tranh nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trường và tạo nên uy tín cho thương hiệu Hòa Thành Long An.

     + Uy Tín: Cung cấp sản phẩm tốt nhất: sự an tâm, tin tưởng và hài lòng của khách hàng là mục tiêu trong tất cả các hoạt đọng của Hòa Thành Long An.

     + Phát triểu bền vững: Cung cấp sản phẩm có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế nhưng giá thành hợp lý, dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả phù hợp các nhu cầu của khách hàng và các bên quan tâm. Luôn tuân thủ bộ quy tắc BSCI trong phát triển bền vững.

     + Con Người: Cán bộ công nhân viên đóng một vai trong qua trọng trong sự thành công của Hòa Thành Long An. Chúng tôi rất tự hào về đội ngũ giàu kỹ năng, nhiệt tình, sáng tạo và đầy trách nhiệm.

 

Video
Nghề đan lục bình-Hoài Linh_Tiếu Lâm Bách Nghệ
CÂU CHUYỆN LỤC BÌNH
LONG AN PHÁT TRIỂN NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TỪ LỤC BÌNH
Untitled Document
Coppyright © 2017 HOATHANH LONGAN. All right reserved. Design by Nina.vn